นอภ.ห่วงหาเลขจะได้โควิดกลับบ้าน ห้ามคอหวยส่อง ต้นโพธิ์สีทอง (คลิป)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

คอหวยโปรดทราบ!! นายอำเภอเพ็ญ สั่งห้ามเข้าส่องหวย กราบไหว้อธิษฐานต้นโพธิ์สีทอง ในทุ่งนา ต.บ้านธาตุ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่ 28 พ.ค. กรณีต้นโพธิ์ออกใบสีทองทั้งต้นบริเวณทุ่งนา นายดี เหมุทัย อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 67 หมู่ 1 บ้านนาพูนทรัพย์ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี จนคอหวยและประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเดินทางไปที่ต้นโพธิ์ใบสีทองตามความเชื่อ ทำให้ นายณฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ ต้องส่งเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเข้าไปดูแล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ล่าสุด นายณฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี ได้ออกประกาศอำเภอเพ็ญ ฉบับที่ 9 / 2563 เรื่อง ระงับยับยั้ง การเข้าในพื้นที่เพื่อไหว้อธิษฐานขอพรต้นโพธิ์ทอง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยในหนังสือประกาศแจ้งว่า

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ต่อมาได้มีข้อกำหนดออกตาม มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และมีข้อกำหนดฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 ยังมีข้อกำหนดห้ามผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในลักษณะมั่วสุมกัน หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่าย ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 เมตร

ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น และจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด การไม่ให้เข้าไปในสถานที่เดียวกันหลายคน และด้วยเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ได้มีการนำเสนอข่าวผ่านทางสื่อว่า พบต้นโพธิ์มีใบสีทองทั้งต้น ในที่ดินซึ่งเอกชนเป็นผู้ครอบครอง ในเขตพื้นที่บ้านนาพูนทรัพย์ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ทำให้มีผู้มีสนใจมาชมและไหว้อธิษฐานขอพรต้นโพธิ์ทอง เป็นจำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 200-1,000 คน โดยผู้ที่เดินทางมานั้นมีทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด มีทั้งเด็กและคนชรา

ที่ประชุมของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลบ้านธาตุ (ศปก.ต.บ้านธาตุ) มีมติขอให้ระงับ ยับยั้งการเข้าในพื้นที่เพื่อไหว้อริษฐานขอพรตันโพธิ์ทอง เพราะถือว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อำเภอเพ็ญ พิจารณาแล้วเห็นว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ยังคงปรากฏอยู่แม้จะควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากโรคนี้ยังคงมีการระบาดอยู่ในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 และ 112 ตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่พุทธศักราช 2558 มาตรา 34 และ 45 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จึงออกประกาศระงับ ยับยั้งการเข้าในพื้นที่เพื่อไหว้อธิษฐานขอพรต้นโพธิ์ทอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

หมวดหมู่
เลขที่ออก
รางวัล
รางวัลที่ 1
6,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1: รางวัล 100,000 บาท

รางวัลที่ 2: รางวัล 200,000 บาท

รางวัลที่ 3: รางวัล 80,000 บาท

รางวัลที่ 4: รางวัล 40,000 บาท

รางวัลที่ 5: รางวัล 20,000 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Leave a Replay